Specialistisch bedrijf neemt een monstername van je legionella

monstername legionella

De legionella bacterie is een bekend fenomeen tegenwoordig. We kennen allemaal de verhalen over de veteranenziekte. Dit is de naam die in een mond met legionella wordt genoemd. Het is een longontsteking als gevolg van blootstelling aan de legionella bacterie. Het verschilt per individu hoe je erop reageert. Mensen die in een goede gezondheid verkeren hebben in principe weinig te duchten van de bacterie, anders dan een verkoudheid van enkele dagen. Wanneer oudere personen in aanraking komen met de bacterie, kan het zich in uiterste gevallen openbaren als de veteranenziekte. Dit is met name zo wanneer de oudere ook onderliggende andere kwalen heeft en hiervoor dus extra gevoelig is. Om dit soort vervelende zaken te voorkomen zijn veel bedrijven in meerdere opzichten goed voorbereid ter voorkoming van de binnenkomst van de bacterie. Zo kunnen er externe deskundige bedrijven worden ingehuurd, zowel voor preventie als bestrijding ervan.

monstername legionella

Zorg voor een monstername van legionella

Wanneer je een extern bedrijf inschakelt om de status van jouw bedrijf te bezien, zullen zij werken middels een stappenplan, zodat er geen kleine details kunnen worden gemist. Zo zullen zijn beginnen met het inventariseren van al je leidingen in je pand, alle kranen, alle tappunten, ook de toevoer. Wanneer bekend is welke leidingen waar lopen, wordt er eerst gekeken naar de leidingen of tappunten die het minst worden gebruikt. Want daar is de kans het grootst om de legionella bacterie aan te treffen. De opgehoopte kalk en de biofilmlaag in de leidingen dienen als voedingsbron voor de legionella bacterie. Een volgende en belangrijke stap is een monstername legionella van de betreffende tappunten. Dit monster zal worden onderzocht om te bezien of er zich legionella voordoet in jouw bedrijf. Mocht dit onverhoopt het geval zijn dan is bestrijding mogelijk. Maar zoals het gezegde luidt; voorkomen is beter dan genezen. Zo zijn er enkele simpele zaken die je kunt uitvoeren. Zorg dat de watertemperatuur altijd lager is dan 25 graden of hoger ligt dan 55 graden. Zorg ook dat je met enige regelmaat elk tappunt een keer laat doorstromen, zodat de legionella bacterie zich er niet op zijn gemak kan gaan vestigen.