Het effect van beveiligingscamera’s

Verasol tuinkamers

Steeds meer woningen zijn voorzien van extra beveiliging. Ondanks dat het aantal inbraken jaarlijks lijkt af te nemen, neemt het onveilige gevoel onder de bewoners toe. Om dit gevoel tegen te gaan, proberen de bewoners maatregelen te treffen om mogelijke inbrekers af te schrikken. Hierdoor is het aantal verkochte camerasystemen en alarminstallaties sterk toegenomen.

In de praktijk blijken de extra maatregelen behoorlijk veel positieve invloed te hebben op het veiligheidsgevoel van de bewoners. Ben jij benieuwd naar het effect van de plaatsing van extra beveiliging en de reden van dit effect? Lees dan snel verder.

Veiliger door camera- of alarminstallatie

Direct ingelicht

Er zijn meerdere onderzoeken plaatsgevonden naar het effect van de plaatsing van extra beveiliging in of rondom een woning. Door het alarmsysteem in een woning worden de bewoners direct op de hoogte gebracht van ongewenst bezoek. Doordat hulpdiensten en de bewoners tijdig worden ingelicht, hebben de bewoners een veiliger gevoel. 

Afschrikmiddel

Daarbij wordt er ook vaak een bordje bij de woning geplaatst als de woning is voorzien van extra beveiliging, waardoor personen worden ingelicht dat de betreffende woning beschikt over deze beveiliging. Zo’n bordje dient, naast het inlichten van personen, als afschrikmiddel. Inbrekers willen uiteraard ongezien te werk gaan, al zal dit doel vrijwel onmogelijk worden door de extra beveiliging. De inbrekers zullen jouw woning hierdoor liever overslaan. Dat scheelt jou een hoop zorgen!

Mag ik een beveiligingscamera thuis plaatsen?

In Nederland zijn er veel regels opgesteld rondom de plaatsing van camera’s. Zo is het als bewoner enkel toegestaan om jouw eigen woning en eigendom te filmen. Dit houdt onder meer jouw voordeur en garagepoort in. Het is dus niet toegestaan om een openbare weg of het eigendom van de buren op beeld te hebben. Jij hebt immers niet het recht om deze locaties te filmen, zelfs met de juiste intenties is dit niet toegestaan. 

Mag een werkgever camera’s plaatsen?

In veel bedrijfspanden hangen beveiligingscamera’s om de data en belangrijke gegevens te bewaken als niemand zich in het betreffende pand bevindt. Toch zitten er ook enkele regels verbonden aan de plaatsing van camera’s als werkgever. Ondanks dat werkgevers vaak alles op alles zetten om hun gegevens te beveiligen, is de privacy van werknemers en andere aanwezigen in het pand in het geding. Daarbij is het ook niet toegestaan om overal camera’s te plaatsen. Een camera in het toilet is bijvoorbeeld niet toegestaan.